ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

 

 • Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van elke overeenkomst tussen FIT bij Huis en de partij die gebruik maakt van een dienst van FIT bij Huis (Hierna ‘’klant’’)
 • Fit bij Huis biedt coaching op het gebied van sport, voeding en lifestyle coaching. U kunt zich hiervoor inschrijven via het inschrijfformulier.
 • Wanneer in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over training dan wordt daar de sporttraining (personal training of groepstraining), voedingsadviezen en de lifestyle coaching mee bedoelt, die gericht is op het lichamelijk fitter worden.
 • Een personal training zal 60 minuten duren, hierbij krijgt u persoonlijke aandacht met betrekking tot sporttrainingen, voeding en lifestyle coaching.
 • Groepstraining (Small Group-Fit, Duo-Fit) zal inhouden dat u tezamen met meerdere deelnemers zult deelnemen aan de trainingen, deze training zal 60 minuten duren, hierbij krijgt u persoonlijke aandacht met betrekking tot sporttrainingen en lifestyle coaching.
 • FIT bij Huis behoudt zich het recht om eventuele diensten te wijzigen.
 • Wanneer u de trainingen van FIT bij Huis stipt volgt, zult u gegarandeerd fitter zijn dan voor de aanvang van het trainingstraject. Afgesproken doelen kunnen echter niet gegarandeerd worden, dit zal afhangen van uw eigen inspanningen en motivatie.
 • Wanneer het naar het oordeel van FIT bij Huis onverantwoord is om de training aan te vangen of voort te zetten wegens uw lichamelijke conditie, is FIT bij Huis bevoegd de training te stoppen zonder daarmee in gebreke te komen.
 • Wanneer de trainingen worden gegeven in of op de faciliteiten die eigendom zijn van derden dan zijn naast deze algemene voorwaarden ook de eventuele voorwaarden van deze derden van toepassing.
 • In geval van ziekte of een zwakke gezondheid dient de klant eest een arts te raadplegen en/of alvorens te starten met een dienst van FIT bij Huis. Dit geldt in de volgende situaties:
 1. Ziekten van hart- of bloedvaten, beklemming of pijn op de borst.
 2. Uitstralende pijn op de borst.
 3. Uitstralende pijn tussen schouders of naar de arm.
 4. Hartkloppingen
 5. Kortademigheid
 6. Diabetes
 7. Psychische- aandoeningen en/of ziekten
 8. Epilepsie
 9. Bloedarmoede
 10. Goed- of kwaadaardige gezwellen
 • FIT bij Huis kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen, verwondingen of ander lichamelijk letsel en eventuele daaruit voortvloeiende schade. FIT bij Huis kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of beschadiging van goederen.
 • Fit bij Huis kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan eigendommen tijdens het sporten aan huis.
 • Locatie Trainingen: trainingslocaties zijn altijd in overleg met de klant.


ARTIKEL 2 – CONTRACTDUUR EN OP- EN AFZEGGING

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals is aangegeven op het inschrijfformulier. Deze overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet worden opgezegd. In geval van opzegging blijven de kosten verschuldigd. 
 • Wanneer u langdurig ziek bent of ernstige blessures heeft, dan kan in overleg met FIT bij Huis de overeenkomst worden verkort, tijdelijk stopgezet of opgeschort worden (echter nooit met terugwerkende kracht). Bij langdurige stopzetting vervalt de plaats in de groep.
 • Trainingen kunt u tot 24 uur van tevoren zonder kosten afzeggen of verzetten. Wanneer u binnen 24 uur uw afspraak afzegt, of wilt verzetten, bent u de kosten van de training verschuldigd.
 • Afmelding dient per mail te geschieden, telefonisch of WhatsApp: +31 (0)643692405.
 • Na afloop van de op het inschrijfformulier aangegeven periode wordt de overeenkomst verbroken. Indien verlenging gewenst, zal deze via een nieuw inschrijfformulier geschieden
 • Abonnementen op ‘’1x per week’’ – kunnen tussentijds worden gewijzigd in bijvoorbeeld ‘’ 2x per week’’. Verdere wijzigingen zijn niet mogelijk en er wordt geen restitutie verleend.
 • FIT bij Huis is bij wanbetaling gerechtigd tot incasso van de vordering over te gaan, of de vordering uit handen te geven aan een derde partij.
 • FIT bij Huis stuurt eerst een herinnering bij wanbetaling. Bij een tweede betalingsherinnering wordt de vordering verhoogt met €25,- administratiekosten. Bij de derde herinnering wordt de vordering verhoogt met €50, administratiekosten.

ARTIKEL 3 – Privacy

 • De wet bescherming persoonsgegevens (WBP) bevat regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. FIT bij Huis handelt conform deze wet.
 • Persoonlijke data wordt verzameld en opgeslagen voor hoofdzakelijk de volgende redenen:
 1. Het begeleiden van het personal trainingstraject
 2. Het bijhouden van resultaten
 3. Administratieve doeleinden
 • FIT bij Huis geeft advies op basis van de door de klant gegeven informatie. FIT bij Huis gaat altijd vertrouwelijk om met deze informatie.
 • Uw persoonsgegevens worden niet doorverkocht.
 • Persoonlijke gegevens worden verwijderd, zodra deze niet meer benodigd zijn voor FIT bij Huis.
 • FIT bij Huis zorgt voor bescherming van uw gegevens.

Dysclaimer

 • Er is door FIT bij Huis veel zorg besteed aan de inhoud van deze website. Niettemin is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • FIT bij Huis is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten en/of beslissingen die op basis van informatie die via deze internetsite beschikbaar is gesteld worden ondernomen.
 • FIT bij Huis behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site regelmatig aan te vullen of te wijzigen zonder enige kennisgeving.
 • Op deze internetsite kunnen verwijzingen voorkomen naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover FIT bij Huis geen controle heeft. FIT bij Huis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke informatiebronnen. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico.
 • Door deze internetsite (www.fitbijhuis.nl) te benaderen, bezoeken en/of via deze internetsite informatie te raadplegen en/of gebruiken, verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze disclaimer.